Huyện Cần Giờ nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn, đời sống người dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã có nhiều đổi thay đáng kể, đây là kết quả cho nỗ lực nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện.

Trung tâm Tin tức