Hướng đi nào cho cây lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Việc phát triển thủy lợi điều tiết nước từng giúp Đồng bằng sông Cửu Long thoát cảnh ngập sâu mùa lũ. Tuy nhiên, điều này gây ra hai luồng ý kiến từ các chuyên gia trong ngành.

Trung tâm Tin tức