Hungary: Fidesz toàn thắng hứa hẹn chính sách cứng rắn hơn với EU

Với chiến thắng mới đây trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary, Đảng cầm quyền liên minh Fidesz đã đủ số ghế cần thiết để thực hiện các kế hoạch trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức