Huawei kiện Verizon về việc vi phạm bản quyền

Huawei tiếp tục kiện Verizon về việc sở hữu trí tuệ về an ninh mạng, hàng loạt giao thức điều khiển từ xa khi cả 2 bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời gian dài.

Trung tâm tin tức