TRANG CH???  
Trang ch???  |   S?? ????? site  |   Li??n h???  |   Download  
TTTH CÁP (HTVC)
Thông tin tổng quát
Giới thiệu các kênh
Dịch vụ
Phim
Khám phá - Khoa học giáo dục
Channel Information
About us
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

 
  Nội dung các phim trên HTVC

H?y nh?n nh? Mona Lisa
 (Playing Mona Lisa)
 

Th? lo?i: H?i ? L?ng m?n

Di?n vi?n: Alicia Witt, Ivan Sergei

V?a t?t nghi?p h?c vi?n ?m nh?c San Francisco, Claire l? n? ngh? s? d??ng c?m tr? ??y t?i n?ng v? tri?n v?ng. Cu?c ??i m?u h?ng nh? m? ra tr??c m?t, nh?t l? sau khi c? nh?n ???c l?i c?u h?n c?a anh b?n trai Jeremy. 

V?y m? ng?y kia, m?i tai ??ng b?ng t? ??u ?p ??n; Claire b? lo?i kh?i cu?c thi t?i piano uy t?n Tchaikovsky, l?i c?u h?n c?a anh b?n trai b? h?y b?, v? nh? c?n ch?a ??, c?n h? xinh x?n c?a c? t?i San Francisco c?ng b? ??ng ??t l?m s?p m?t.

H?t c?ch, Claire ??nh tr? v? ng?i nh? x?a, n?i c? ??i gia ??nh ?n ?o c?a c? ?ang sinh s?ng. M?y ??a b?n th?n d?n c? ?i ch?i cho khu?y kh?a, v? ??nh m?nh l?i xu?t hi?n khi c? g?p Eddie.

Phim ph?t s?ng tr?n k?nh MGM v?o l?c 20 gi? ng?y 27/2/2009.
 

D.A

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
"Mildred Pierce": Lúc 2 giờ 55 ngày 17/2/2009 trên TCM
"Forbidden Secrets": Lúc 20 giờ ngày 19/2/2009 trên CINEMAX
"Dead Reckoning": Lúc 16 giờ ngày 18/2/2009 trên CINEMAX
"Assassins": Lúc 20 giờ ngày 28/2/2009 trên CINEMAX
"Monster Ark": Lúc 16 giờ ngày 8/2/2009 trên HBO
"Indictment: The Mcmartin Trial": Lúc 3 giờ 30 phút ngày 18/2/2009 trên HBO
"The Heartbreak Kid": Lúc 14 giờ ngày 15/2/2009 trên HBO
"Bee Movie": Lúc 6 giờ và 18 giờ ngày 19/2/2009 trên HBO
"Những chú sóc siêu quậy": Lúc 20 giờ ngày 25/1 trên Star Movies
"Mặt nạ Zorro": Lúc 20 giờ ngày 28/01/2009 trên HTVC-Phim
"Vàng của Ulee": Lúc 20 giờ ngày 22/01/2009 trên MGM
"Cuộc chiến thành Troy": Lúc 20 giờ các ngày 14 và 25/01/2009 trên HTVC-Phim.
"Trân Châu Cảng ": Lúc 00 giờ 30 phút ngày 26/01/2009 trên HTVC-Phim
"Kẻ phản bội ": Lúc 20 giờ ngày 15/02/2009 trên kênh HTVC-Phim.
"Người đàn ông may mắn": Lúc 22 giờ 30 ngày 07/02/2009 trên HTVC-Phim
"Thủ lĩnh Melisa ": Lúc 20 giờ các ngày 26 và 29/01/2009 trên HTVC-Phim
"Bí mật Atlantis": Lúc 20 giờ các ngày 1 và 14/02/2009 trên HTVC-Phim
"Thiên Ngoại Phi Tiên": Lúc 14 giờ và 21 giờ hàng ngày, từ 22/1/2009 trên HTVC-Gia đình
"Aoenflux – Chiến binh tương lai": Lúc 14 giờ ngày 27/01/2009 trên Cinemax
"Giờ cao điểm 3 ": Lúc 20 giờ ngày 25/1 trên HBO
 Thông tin