TRANG CH???  
Trang ch???  |   S?? ????? site  |   Li??n h???  |   Download  
TTTH CÁP (HTVC)
Thông tin tổng quát
Giới thiệu các kênh
Dịch vụ
Phim
Khám phá - Khoa học giáo dục
Channel Information
About us
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

 
  Nội dung các phim trên HTVC

Thi?n Ngo?i Phi Ti?n
 

Th?t c?ng ch?a v? qu? ngh?ch ng?m n?n b? Ng?c ho?ng ??y xu?ng tr?n gian, bu?c ph?i l?m ?? 100 vi?c t?t m?i ???c tr? l?i thi?n ??nh. ? h? gi?i, Th?t c?ng ch?a ?em l?ng y?u ch?ng th? sinh ??ng V?nh khi?n Ng?c ho?ng n?i gi?n, t?m m?i c?ch chia r? hai ng??i.

B? phim vui t??i trong s?ng nh?ng c?ng kh?ng k?m ph?n c?m ??ng c? s? tham gia c?a c?c di?n vi?n ???c y?u th?ch nh? L?m Y Th?n, H? Ca, Tae?

Ph?t s?ng: 14 gi? v? 21 gi? h?ng ng?y, t? 22/1/2009 (27 T?t K? S?u) t r?n k?nh HTVC-Gia ??nh

 

Th?o Nguy?n

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
"Aoenflux – Chiến binh tương lai": Lúc 14 giờ ngày 27/01/2009 trên Cinemax
"Giờ cao điểm 3 ": Lúc 20 giờ ngày 25/1 trên HBO
"Âm nhạc học đường": lúc 11 giờ thứ hai 26/1 trên Disney Channel
Chương trình đặc biệt trên HBO tháng 1 năm 2009
"Một ngày ở New Work": Lúc 1 giờ 30 ngày 4/1/2009
Chương trình đặc biệt trên Cinemax tháng 1
"Căn phòng bí ẩn": Lúc 20 giờ ngày 17/1/2009 trên Star Movies
"Irma ngọt ngào": Lúc 14 giờ 45 ngày 10/1/2009 trên MGM
"Lạc giữa Tokyo": Lúc 20 giờ các ngày 2, 5 và 13/1/2009 trên HTVC - Phim
"Quyền năng của Bruce": Lúc 20 giờ ngày 8/1/2009 trên kênh HTVC - Phim
"Honey": Lúc 20 giờ các ngày 3 và 31/1/2009 trên kênh HTVC - Phim
"Key Largo": Lúc 0 giờ 30 ngày 16/12 trên TCM
"Vẻ đẹp Mỹ ": Lúc 20 giờ ngày 20/12 trên HTVC - Phim
"Giáng sinh của Mary": Trên kênh MGM vào lúc 20 giờ ngày 25/12/2008
"Sống sót qua Giáng Sinh ": lúc 18 giờ 20 ngày 20/12 trên HTVC - Phim
"Thược dược đen": lúc 22 giờ 30 ngày 20/12/2008 trên HTVC - Phim
"May mắn lần sau": Lúc 20 giờ ngày 20/12 trên HBO
"Erin Brockovich – Luật sư không bằng cấp": Lúc 18 giờ ngày 21/12 trên HBO
"Lướt Sóng": Lúc 10 giờ ngày 20/12 trên HBO
"Shrek III": Lúc 20 giờ ngày 28/12 trên HBO
 Thông tin