TRANG CH???  
Trang ch???  |   S?? ????? site  |   Li??n h???  |   Download  
TTTH CÁP (HTVC)
Thông tin tổng quát
Giới thiệu các kênh
Dịch vụ
Phim
Khám phá - Khoa học giáo dục
Channel Information
About us
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

 
  Nội dung các phim trên HTVC

Quy?n n?ng c?a Bruce
(Bruce Almighty)
 

Th? lo?i: H?i

Di?n vi?n: Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston


Bruce c? m?t c?ng vi?c kh? t?t ? ??i truy?n h?nh v? m?t c? b?n g?i xinh x?n, nh?ng anh l? ki?u ng??i ch?ng bao gi? h?i l?ng v?i th? m?nh c?. M?t l?n, sau m?t ng?y l?m vi?c t?i t? v? b? sa th?i, Bruce t?c t?i l?i t?t t?n t?t m?i th? tr?n ??i ra ch?i, k? c?? ??c Ch?a Tr?i.

?ng Tr?i linh thi?ng nghe th?y ?? li?n l?c v?i Bruce v? m?t h?p ??ng nho nh? ???c th?o ra: Ng?i nh? Bruce l?m Ch?a gi?p ?t b?a trong th?i gian Ng?i ?i? ngh? ph?p.

M?ng nh? b?t ???c v?ng, Bruce l?p t?c nh?n l?i v? nghi?m nhi?n tr? th?nh ??ng to?n n?ng v?i m?i quy?n ph?p trong tay. Tuy nhi?n, sau nh?ng gi? ph?t vinh quang, Bruce cu?i c?ng c?ng hi?u l?m ?ng Tr?i kh?ng ph?i d? v? nh?n ra ???c ?i?u g? l? quan tr?ng nh?t ??i v?i m?nh.         

Phim ph?t s?ng tr?n k?nh HTVC - Phim v?o l?c 20 gi? ng?y 8/1/2009
 

Du 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
"Honey": Lúc 20 giờ các ngày 3 và 31/1/2009 trên kênh HTVC - Phim
"Key Largo": Lúc 0 giờ 30 ngày 16/12 trên TCM
"Vẻ đẹp Mỹ ": Lúc 20 giờ ngày 20/12 trên HTVC - Phim
"Giáng sinh của Mary": Trên kênh MGM vào lúc 20 giờ ngày 25/12/2008
"Sống sót qua Giáng Sinh ": lúc 18 giờ 20 ngày 20/12 trên HTVC - Phim
"Thược dược đen": lúc 22 giờ 30 ngày 20/12/2008 trên HTVC - Phim
"May mắn lần sau": Lúc 20 giờ ngày 20/12 trên HBO
"Erin Brockovich – Luật sư không bằng cấp": Lúc 18 giờ ngày 21/12 trên HBO
"Lướt Sóng": Lúc 10 giờ ngày 20/12 trên HBO
"Shrek III": Lúc 20 giờ ngày 28/12 trên HBO
"Robot đại chiến": Lúc 20 giờ ngày 21/12 trên HBO
"Cướp biển Ca-ri-bê. Phần 3: Nơi tận cùng thế giới": Lúc 20g ngày 28/12 trên Star Movies
"Vũ điệu mambo": Lúc 20 giờ ngày 26/12/2008 trên HTVC - Phim
"Nicholas Nickleby": Trên kênh MGM vào lúc 20g ngày 14/12/2008
"Cuộc chiến sinh tử": Trên kênh HTVC-Phim vào lúc 20g ngày 17/12/2008
"Người mặc trang phục đen ": Lúc 20g các ngày 13 và 31/12/2008 trên kênh HTVC-Phim
"The Band Wagon": Lúc 14g20 và 22g20 ngày 5/12 trên TCM
"Nữ thám tử Nancy Drew": Lúc 20 giờ ngày 7/12 trên HBO
"Người dự báo thời tiết": Llúc 20 giờ ngày 2/12 trên Cinemax
"Thế giới kỳ diệu của ông Magorium": Lúc 20 giờ ngày 7/12 trên Star Movies
 Thông tin