TRANG CH???  
Trang ch???  |   S?? ????? site  |   Li??n h???  |   Download  
TTTH CÁP (HTVC)
Thông tin tổng quát
Giới thiệu các kênh
Dịch vụ
Phim
Khám phá - Khoa học giáo dục
Channel Information
About us
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

 
  Lịch phát sóng chương trình HTVC
CHUONG TR?NH PH?T S?NG K?NH HTV 4

CHƯƠNG TR?NH PH?T S?NG K?NH HTVC PHỤ NỮ
Từ 16/12 - 31/12/2008

 

Ng?y

Giờ

T?n chương tr?nh

Thứ ba(16/12/08)

06:00 Aerobic cho mọi người
07:30 Giải tr?: Những điều kỳ th?
12:00 Phim truyện VN: Một thẻo nh?n t?nh
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 39, 40
21:30 Đất Việt mến y?u: Từ Hoa Lư đến Thăng Long
22:00 Phim truyện H?n Quốc
Thứ tư(17/12/08) 06:00 Aerobic cho mọi người
07:00 Phụ nữ khỏe v? đẹp: Ki?ng khem qu? mức
12:00 Phim truyện Mỹ: Ch? gấu ngủ
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 41, 42
20:30 H?i kịch: Ghen
21:30 G?c h?n huy?n: Chăm s?c da l?o h?a 
Thứ năm (18/12/08)

 

06:00 Aerobic cho mọi người
07:10 Thường thức gia đ?nh
12:00 Cải lương: Trọn đời y?u anh
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 43, 44
20:30 Chương tr?nh Cẩm nang mua sắm
22:00 Phim truyện H?n Quốc
Thứ s?u
(19/12/08)

 

06:00

Aerobic cho mọi người

08:15 Bữa ăn cho trẻ 3 tuổi - Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 3 tuổi
12:00 Phim truyện VN: Lưới trời
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 45,46
21:05 Quả t?o đỏ: Trang tr? Noel
22:00 Phim truyện H?n Quốc
Thứ bảy(20/12/08) 06:00
Aerobic cho mọi người
08:00 Tr? chuyện cuối tuần
12:00 Kịch: Sự c?m dỗ dịu d?ng
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 47,48
21:30 G?c h?n huy?n: Quản l? chi ti?u trong gia đ?nh
22:00 Phim truyện H?n Quốc
Chủ nhật (21/12/08) 06:00
Aerobic cho mọi người
07:15 Chương tr?nh 3T: Sao t?i kh?ng kh?c
11:10 Phong c?ch đam m?: Nhiếp ảnh gia Ho?ng Chưởng
12:00 Phim truyện: B? nội trợ
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 49,50
22:00 Phim truyện H?n Quốc
Thứ hai (22/12/08) 06:00
Aerobic cho mọi người
08:00 Ch?n dung phụ nữ: Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọ
11:10 B? khỏe b? ngoan: Bệnh vi?m tai giữa
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 51,52
21:00 Phụ nữ khỏe v? đẹp: Bổ sung chất sắt cho phụ nữ
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
Thứ ba (23/12/08) 06:00
Aerobic cho mọi người
07:30 Giải tr?: Những điều k? th?
11:50 Cuộc sống l? v?ng
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 53,54
20:20 Giải tr?: Thế giới ngộ nghĩnh
21:30 Du lịch: Phố điện ảnh Bercy - K? t?c x?
Thứ tư
(24/12/08)
06:00 Aerobic cho mọi người
08:00 Ch?n dung phụ nữ
10:30 Kh?o tay hay l?m: S? huyết sốt x? muội
12:00 Phim truyện Mỹ: Tuyết lạnh
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 55,56
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
Thứ năm
(25/12/08)
06:00 Aerobic cho mọi người
08:30 Phụ nữ v? cuộc sống
12:00 Cải lương: Người đẹp Bạch Hoa Th?n
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 57,58
20:30 Chương tr?nh Cẩm nang mua sắm
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
Thứ s?u (26/12/08) 06:00 Aerobic cho mọi người
08:00 Ch?n dung phụ nữ
12:00 Phim truyện VN: Sẽ đến một t?nh y?u
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 59,60
21:30 Chat với sao: Ca sĩ Ca sĩ Mỹ T?m
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
Thứ bảy (27/12/08) 06:00 Aerobic cho mọi người
08:00 Ch?n dung phụ nữ
12:00 Kịch: Ng? rẽ t?nh y?u
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 61, 62
21:30 G?c h?n huy?n
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
Chủ nhật(28/12/08) 06:00 Aerobic cho mọi người
06:20 Ca nhạc nước ngo?i
08:00 Sống tươi trẻ mỗi ng?y
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 63, 64
18:00 Phim truyện Mỹ: Tr?c đ?o trắng
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
Thứ hai (29/12/08) 06:00 Aerobic cho mọi người
08:00 Sống tươi trẻ mỗi ng?y
08:30 Tạp ch? Phụ nữ Việt
16:00 Phim truyện VN: Gọi giấc mơ về- Tập 65, 66
21:00 Phụ nữ khỏe v? đẹp: Massage mặt
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
Thứ ba (30/12/08) 06:00 Aerobic cho mọi người
08:00 Ch?n dung phụ nữ
08:30 Phụ nữ v? cuộc sống
16:00 Phim truyện VN: Tuyết nhiệt đới - Tập 1,2
18:00 Phim truyện VN: Ước vọng mai v?ng
21:30 Du lịch: S?ng Gianh
Thứ tư (31/12/08) 06:00

Aerobic cho mọi người

08:00 Ch?n dung phụ nữ
12:00 Phim truyện Mỹ: Giai điệu t?nh y?u
16:00 Phim truyện VN: Tuyết nhiệt đới - Tập 3,4
21:30 G?c h?n huy?n:  Kinh nghiệm đi si?u thị 
22:00 Phim truyện Đ?i Loan
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVC - THUẦN VIỆT TỪ 16/12 ĐẾN 31/12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH DISNEY CHANEL THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH AXN THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH AXN THÁNG 11/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVC - PHỤ NỮ TỪ 01/12 ĐẾN 15/12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVC - THUẦN VIỆT TỪ 01/12 ĐẾN 15/12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH DISNEY CHANEL THÁNG 11/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH BOOMERANG THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH NATIONAL GEOGRAPHIC THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH CARTOON NETWORK THÁNG 11/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH CARTOON NETWORK THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH CARTOON NETWORK THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH NATIONAL GEOGRAPHIC THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH PLAYHOUSE DISNEY THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH CINEMAX THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH CHANEL V THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG THAY ĐỔI KÊNH STARMOVIES THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH STARMOVIES THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH AXN THÁNG 12/2008
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HBO THÁNG 12/2008
 Thông tin