TRANG CH???  
Trang ch???  |   S?? ????? site  |   Li??n h???  |   Download  
TTTH CÁP (HTVC)
Thông tin tổng quát
Giới thiệu các kênh
Dịch vụ
Phim
Khám phá - Khoa học giáo dục
Channel Information
About us
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp HTVC

 
  Lịch phát sóng chương trình HTVC
CHUONG TR?NH PH?T S?NG K?NH HTV 4

CHƯƠNG TR?NH PH?T S?NG K?NH HTV 4
Từ 1/5 - 15/5/2007

 

Ng?y

Giờ

T?n chương tr?nh

Thứ ba (1/5/07)

8:40:00 Em y?u khoa học: Con dao
13:10:00 Người Cao Tuổi: Cha mẹ c? n?n ở chung với con c?i đ? trưởng th?nh
20:00:00 Auto CAD : B?i 1-2: Tổng quan về Auto CAD 2007 - Phần 1,2
21:00:00 ?n thi đại học: L? 21-22: Giao thoa ?nh s?ng - Phần 1,2
22:05:00 Sức khỏe cho mọi người: Rụng t?c
Thứ tư (2/5/07) 8:25:00 Em y?u khoa học: C?c lọai k?o
9:45:00 C?ng nghệ th?ng tin: Định thời gian tắt m?y t?nh
12:35:00 N?ng nghiệp n?ng th?n: Ph?t triển chăn nu?i heo
20:00:00 Dạy tiếng Ph?p: B?i 7 
21:00:00 ?n thi đại học: H?a 21-22: CO2 phản ứng với dung dịch Bazơ - Phần 3,4
Thứ năm (3/5/07) 8:35:00 Em y?u khoa học: Đất trồng
15:35:00 Thường thức gia đ?nh: L?m hoa đất : hoa lan Vanda
20:00:00 Đồ họa m?y t?nh: Inventor b?i 53-54: Van Tiết lưu - Phần 15,16
21:05:00 ?n thi đại học: Sinh 21-22: Định luật đồng t?nh, ph?n t?nh - Phần 1,2
22:05:00 Sức khỏe cho mọi người: Chăm s?c mắt trẻ em
Thứ s?u
(4/5/07)

 

8:35:00 Em y?u khoa học: Giải nhiệt
9:55:00 C?ng nghệ th?ng tin: Sao lưu v? in mục Favorite tr?n IE
20:05:00 Dạy tiếng Ph?p: B?i 8
21:00:00 ?n thi đại học: To?n 45-46: Nhị thức Newton - Phần 3,4
22:05:00 Sức khỏe cho mọi người: Xoa b?p cho bệnh nh?n liệt nửa người
Thứ bảy
(5/5/07)

 

8:15:00 Em y?u khoa học: GiớI hạn của tr?i đất
12:40:00 Cha mẹ v? con c?i: Tr? chơi của b?
17:50:00 Cha mẹ v? con c?i: Tr? chơi của b?
20:00:00 Đồ họa m?y t?nh : Inventor b?i 55-56: Van Tiết lưu - Phần 17,18
21:00:00 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị cao huyết ?p, sử dụng thuốc trị ho ở trẻ em
Chủ nhật
(6/5/07)
7:00:00 Chương tr?nh ra khơi: Ra khơi - Tập 16
8:00:00 Em y?u khoa học: Điện năng từ kh?ng kh?
12:45:00 Dida Vision: Giao th?ng tr?n bộ
18:50:00 Thế giới diệu kỳ: Những vi?n đ? lộng lẫy
19:40:00 Sức khỏe cho mọi người: Sử dụng thuốc ở người cao tuổi, sử dụng thuốc ho
Thứ hai (7/5/07) 8:40:00 Em y?u khoa học: Kh?c xạ ?nh s?ng
9:40:00 C?ng nghệ th?ng tin: Đặt trang web l?m desktop
19:50:00 Thường thức gia đ?nh: Chăm s?c da nhạy cảm
20:00:00 Dạy tiếng Ph?p : B?i 9
21:05:00 ?n thi đại học: To?n 47-48: Phương tr?nh v? bất phương tr?nh bậc nhất - Phần 1,2
Thứ ba(8/5/07) 8:25:00 Em y?u khoa học: Sự ph?t xạ nhiệt
15:25:00 Thường thức gia đ?nh: Trang  điểm nền che lấp khuyết điểm
20:00:00 Auto CAD : B?i 3-4: Khởi tạo bản vẽ - Phần 1,2
20:50:00 Sức khỏe cho mọi người: C?c bệnh g?y ra do kh?i thuốc l?
21:05:00 ?n thi đại học: L? 23-24: Hiện tượng quang điện - Phần 1,2
Thứ tư(9/5/07) 9:40:00 C?ng nghệ th?ng tin: Đọc tin nhanh bằng RSS
12:45:00 N?ng nghiệp n?ng th?n: Bệnh v?ng l?n v? l?n xoắn l?
20:05:00 Dạy tiếng Ph?p: B?i 10 - Phần 1
21:00:00 ?n thi đại học: H?a 23-24: Tổng ?n: Kim loại phản ứng với axit - Phần 1,2
22:05:00 Sức khỏe cho mọi người: Chuẩn bị t?m l? khi gởi con đi nh? trẻ mẫu gi?o
Thứ năm (10/5/07) 8:50:00 Em y?u khoa học: Dụng cụ học tập
14:10:00 Y học thường thức: Tập luyện sau tai nạn
20:05:00 Đồ họa m?y t?nh : Inventor b?i 57-58: Van Tiết lưu - Phần 19,20
21:10:00 ?n thi đại học: Sinh 23-24: Định luật ph?n li độc lập - Phần 1,2
21:55:00 Sức khỏe cho mọi người: Nhồi m?u cơ tim
Thứ s?u(11/5/07) 8:25:00 Em y?u khoa học: Tế b?o v? hệ thống tế b?o
9:50:00 C?ng nghệ th?ng tin: Sử dụng Yahoo Avatar
20:00:00 Dạy tiếng Ph?p: B?i 10 - Phần 2
20:45:00 Sức khỏe cho mọi người: Chứng ho đ?m
21:00:00 ?n thi đại học: To?n 49-50: Phương tr?nh bậc hai - Phần 1,2
Thứ bảy (12/5/07) 8:50:00 Em y?u khoa học: Những rung động nguy hiểm
15:25:00 Thường thức gia đ?nh: Sử dụng m?y giặt an to?n v? hiệu quả
18:00:00 Cha mẹ v? con c?i: Những quan hệ mới trong gia đ?nh
20:05:00 Đồ họa m?y t?nh: Inventor b?i 59-60: Van Tiết lưu - Phần 21,22
20:50:00 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh Parkingson
Chủ nhật
(13/5/07)
6:55:00 Chương tr?nh ra khơi: Ra khơi - Tập 17
7:55:00 Em y?u khoa học: Ảo thuật với m?u sắc
12:45:00 Dida Vision: Vận chuyển đường kh?ng
18:10:00 Y học thường thức: Nhật k? một người tật nguyền
19:15:00 Sức khỏe cho mọi người: Ph?ng ngừa chứng đau lưng ở người lao động
Thứ hai
(14/5/07)
8:45:00 Em y?u khoa học: ?nh s?ng kh?ng cần lửa
9:45:00 C?ng nghệ th?ng tin: C?c t?i khoản Email dung lượng cao miễn ph?
20:00:00 Dạy tiếng Ph?p: B?i 11 - Phần 1
20:45:00 ?n thi đại học: To?n 51-52:  Tam thức bậc hai & bất phương tr?nh bậc hai - Phần 1,2
22:00:00 Sức khỏe cho mọi người: Chăm s?c trẻ sốt xuất huyết tại nh?
Thứ ba
(15/5/07)
8:40:00 Em y?u khoa học: Sự ph?ng điện
15:15:00 Thường thức gia đ?nh: L?n da v? tia UV
20:00:00 Auto CAD : B?i 5-6: Khởi tạo layer - C?c lệnh vẽ cơ bản - Phần 1,2
21:10:00 ?n thi đại học: L? 25-26:  Mẫu nguy?n tử BOHR - Phần 1,2
21:50:00 Sức khỏe cho mọi người: Thiếu m?u cục bộ cơ tim ở người cao tuổi
 
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HBO THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH CINEMAX THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH STAR MOVIES THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH MGM THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH AXN THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH TCM THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH DISNEY THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH BOOMERANG THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH CARTOON NETWORK THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FASHION THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH NATIONAL GEOGRAPHIC THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH REALITY THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH TRAVEL LIVING THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH ANIMAL PLANET THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH DISCOVERY THÁNG 5/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVC - PHIM TỪ 1/5 ĐẾN 15/5
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVC - THUẦN VIỆT TỪ 1/5 ĐẾN 15/5
Lịch phát sóng kênh HTV3 từ 16/4 đến 30/4/07
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVC-THUẦN VIỆT TỪ 16/4 ĐẾN 30/4/2007
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH HTVC-PHIM TỪ 16/4 ĐẾN 30/4/2007
 Thông tin