Trang chủ  |   Sơ đồ site  |   Liên hệ  |   Download  |   Hướng dẫn  
Giới thiệu HTV 
Chào mừng 
Giới thiệu chung 
Hãng phim truyền hình (TFS) 
Trung tâm dịch vụ truyền hình (TSC) 
Trung tâm truyền hình cáp (HTVC) 
Trang chính 
Lịch phát sóng 
HTV video 
HTV trực tuyến 
 Tìm kiếm
Tìm kiếm chi tiết
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web
Hộp thư truyền hình
Ngày giờ cập nhật: 26/11/2003 17:9 (GMT+7)

C?ch xem c?c k?nh k? thu?t s? HTV1, HTV2, HTV3, HTV4.

 

H?i :

C?ch xem c?c k?nh k? thu?t s? HTV1, HTV2, HTV3, HTV4.

bst168@pchome.com.tw
Pham Thanh Nhien (241B/44/37 Nguy?n V?n Lu?ng, P11, Q 6, laboi@hcm.vnn.vn )
Pham Hoang Minh (Bi?n Ho? - ??ng Nai, khanh_minh@hcm.vnn.vn )
Duong Quang Vinh (3 Ho?ng Vi?t, B? R?a ? V?ng T?u, vinhengvn@yahoo.com )
Le Quy Ninh (412/1 Nh?t T?o, P.6, Q.10, lqn@hcmc.netnam.vn )
Ng? H?i H? (309/8 Hu?nh V?n B?nh, Q.PN, ngohaiha2002@yahoo.com )
Nhan Hu? Ph?n ( huephannhan@yahoo.com )
lqn@hcmc.netnam.vn .
xitrumloan@hcm.vnn.vn
installkiller@s.vnn.vn
tchien@aao.hcmut.edu.vn

Tr? l?i :

?? ??p ?ng nguy?n v?ng c?a kh?n gi? xem ??i trong m?a SEA Games 22, ??i Truy?n h?nh Th?nh Ph? H? Ch? Minh s? t? ch?c truy?n h?nh t??ng thu?t v? tr?c ti?p tr?n c?c ch??ng tr?nh HTV7, HTV9. ??c bi?t ?? th? nghi?m truy?n h?nh k? thu?t s? ??i s? truy?n li?n t?c m?t s? tr?n thi ??u quan tr?ng t? c?c s?n v?n ??ng tr?n to?n qu?c tr?n c?c k?nh k? thu?t s? HTV1, HTV2, HTV3, HTV4. R?t mong s? nh?n ???c s? quan t?m c?a qu? kh?n gi? xem ??i, ?? c? th? xem ???c c?c k?nh n?y xin qu? v? vui l?ng g?i ??n s? m?y 9104746 v? 9102367.

Theo th? c?a m?t s? b?n xem ??i v? c?ch thu HTV1, HTV2, HTV3, HTV4, ch?ng t?i xin tr? l?i nh? sau:

? Gi? hi?n nay ??i ?ang ph?n ph?i tr?n th? tr??ng l? 2.800.000 ??ng v? 2.500.000 ??ng cho tu? lo?i thi?t b? .


? N?u c?c b?n ?? c? set-top box DVB-T th? kh?ng c?n mua th?m set-top box, v?o ??u th?ng 12 khi ??i ch?nh th?c ph?t s?ng th? c?c b?n s? nh?n ???c t?n hi?u c?a hai ch??ng tr?nh n?i tr?n.

? N?u b?n ch?a c? ??u thu k? thu?t s? th? c? th? li?n l?c v?i c?c s? ?i?n tho?i tr?n ?? ch?ng t?i h??ng d?n n?i mua set-top box.

Hi?n nay trong lu?n ch??ng tr?nh c?a SCTV ch?a c? HTV1, HTV2, HTV3 v? HTV4. Do v?y ?? c? c?c ch??ng tr?nh n?y c?c b?n ph?i mua m?t b? thu t?n hi?u k? thu?t s? nh? ch?ng t?i ?? tr?nh b?y.

N?i dung c?a c?c k?nh:

HTV1: k?nh th?ng tin c?ng c?ng
HTV2 (k?nh T): k?nh th? thao
HTV3: k?nh thi?u nhi
HTV4: k?nh khoa h?c gi?o d?c

?? hi?u r? th?m th?ng tin v? l?p ??t truy?n h?nh k? thu?t s?, qu? v? c? th? li?n l?c v?i c?c s? ?i?n th?ai sau:

V? H?i H?ng: 090.361.5413
???ng d?y n?ng k? thu?t: 090.842.5253

C?a h?ng 45 E ?inh Ti?n Ho?ng, ?T: 8250892 - 090.380.4199.

C?a h?ng 60 Phan X?ch Long, ?T: 9128177.

C?a h?ng H?ng nh?n 251-253 Tr?n H?ng ??o, ?T:8371928.

C?a h?ng ?i?n t? T?m 004 l? O c\c Nguy?n Kim, ?T: 090.370.9125.

C?a h?ng Cholimex 708 Nguy?n Tr?i, ?T: 8554626. 

 

L? ??c H?ng - Gi?m ??c Trung t?m Truy?n h?nh c?p (HTVC)  

  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
Gửi thư cho chúng tôi (Điều hành web - 20/11/2003)
Xem chương trình thể thao và HTV7 trên trang web www.htv.com.vn (Điều hành web - 19/11/2003)
Đăng ký tham gia chương trình "Vui để học" (Đức Long - 17/11/2003)
Mua băng video các chương trình của đài (Điều hành web - 14/11/2003)
HTV tuyển kỹ sư các ngành: sửa chữa thiết bị, tin học, điện công nghiệp và nhiệt lạnh (Nguyễn Đức Long - Thông báo tuyển dụng - 13/11/2003)
Xem kênh kỹ thuật số của HTV (Điều hành web - 11/11/2003)
Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn (Điều hành web - 11/11/2003)
Một số thông tin về truyền hình cáp (Nguyễn Đức Long - 7/11/2003)
HTV đang phát mấy kênh truyền hình? (Nguyễn Đức Long - Ban chương trình - 7/11/2003)
Xem truyền hình kỹ thuật số như thế nào? (Nguyễn Đức Long - Ban Chương trình - 7/11/2003)
Chương trình giải trí mới mang tên "CHUNG SỨC" (Nguyễn Đức Long - Ban chương trình - 6/11/2003)
Thông tin tuyển dụng của HTV (Điều hành web - 6/11/2003)
Games và đố vui có thưởng trên website của HTV (Điều hành web - 6/11/2003)
Xem các chương trình truyền hình của HTV trên mạng (Điều hành web - 6/11/2003)
Hộp thư bạn xem đài tháng 11/2003 (Nguyễn Đức Long - Bản tin HTV tháng 11/2003)
Trả lời một số thư hỏi về cách thức xem TV web
Xem trang web một cách tốt nhất (Nguyên Khương - 24/10/2003)
 Trang web liên kết
 Thông tin