HTV CHALLENGE CUP 2019-TIẾN TỚI THỬ THÁCH ĐỊA HÌNH-SỐ 9

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7