HTV CHALLENGE CUP 2019-TIẾN TỚI THỬ THÁCH ĐỊA HÌNH-SỐ 8

Video Chương trình khác
Tháng 7/2021 trên HTV7
9g-10g - Ba, Năm, Bảy - HTV Key
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9