HTV CHALLENGE CUP 2019-TIẾN TỚI THỬ THÁCH ĐỊA HÌNH-SỐ 7

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
20g - Thứ Bảy - HTV2
20g35 - Thứ Năm - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV