Hợp tác phân phối chip chắn sóng bức xạ điện từ tại TP.HCM

Qua nhiều nghiên cứu cho thấy, bức xạ điện từ của các thiết bị công nghệ đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trung tâm Tin tức