Hợp tác giữa trung tâm vũ trụ Việt Nam và Nasa

50 năm sau khi đặt chân lên Mặt Trăng, con người tiếp tục sứ mệnh đặt chân Hành Tinh Đỏ năm 2030, nhằm giải đáp câu hỏi, liệu "Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này?"

Trung tâm Tin tức