Hợp tác công tư thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững

Một giải pháp mà ngành công nghệ lương thực thực phẩm tại Việt Nam có thể tham khảo là mô hình hợp tác công tư trong nuôi trồng và sản xuất thủy sản tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm Tin tức