Hợp tác ASEAN trong ứng phó các tình huống y tế cộng đồng khẩn cấp

Ngày 31/3, hội nghị trực tuyến đầu tiên của Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về Ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp đã được tổ chức.

Trung tâm tin tức