Hợp đồng giả cách - Cảnh báo từ tòa án

Hợp đồng giả cách mà phổ biến nhất là bản chất vay nợ nhưng lại ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng nhà hoặc đất, nạn nhân hay đương sự các hợp đồng này có nguy cơ mất trắng tài sản hợp pháp của mình.

Trung tâm Tin tức