Họp báo Thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Họp báo thông tin kết quả Đại hội.

Trung tâm Tin tức