Họp báo quốc tế diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN

Tại Hà Nội, Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/9 năm 2018.

Trung tâm Tin tức