Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

Phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện tại cả nước đang bước vào giai đoạn 3 và thời gian 20 đến 25 ngày tới là thử thách lớn đối với công tác phòng dịch.

Trung tâm Tin tức