Hong Kong - Trung Quốc hạn chế rác thải dệt may

Xu hướng thời trang nhanh fast fashion với thói quen sử dụng thời trang giá rẻ và bỏ đi nhanh chóng đang đặt gánh nặng về rác thải dệt may với chính quyền đặc khu Hồng Kong của Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức