"Hòn đảo nhiệt" giữa lòng TP.HCM

Hiện tượng đảo nhiệt đô thị đang diễn ra ngày càng phổ biến tại TP.HCM do quá trình đô thi hóa nhanh chóng. Đây là một trong những kết quả thuộc nghiên cứu của tiến sĩ Dương Thi Thúy Nga, khoa Môi trường, đại học Quốc gia TP.HCM.

Trung tâm Tin tức