Hơn 80% người dùng Internet bị lừa do "tin giả"

86% số người dùng Internet thừa nhận họ từng là nạn nhân của các thông tin giả, chủ yếu xuất phát trên mạng xã hội Facebook. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát được công bố trong ngày 11/6.

Trung tâm Tin tức