Hơn 600 thỏa thuận được ký tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg

Diễn đàn kinh tế thế giới St. Petersburg không chỉ là nơi để lãnh đạo các nước thảo luận những vấn đề quốc tế quan trọng, mà còn là dịp để các doanh nghiệp trên thế giới gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trung tâm Tin tức