Hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của COVID-19

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức