Hơn 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số Bình Phước bán điều non

Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, hiện nay tình trạng mua bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trung tâm Tin tức