Hơn 3.000 người tham gia đi bộ đồng hành "Chắp cánh tương lai" 2018

Hơn 3.000 người đã tham gia chương trình đi bộ đồng hành "Chắp cánh tương lai" lần 4 năm 2018 tại TP.HCM nhằm hỗ trợ cho học sinh nghèo khiếu học và tài năng trẻ học đường ở các tỉnh Đông Nam bộ và các huyện ngoại thành của TP.HCM.

Trung tâm Tin tức