Hơn 21 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tính đến ngày 20/9/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 21 tỉ đô-la Mỹ, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trung tâm Tin tức