Hơn 1,3 triệu học sinh TP.HCM tựu trường

Hơn 1,3 triệu học sinh các bậc học: tiểu học, THCS và THPT tại TP.HCM đã tựu trường năm học mới 2019 - 2020.

Trung tâm Tin tức