Hội thảo thúc đẩy nông sản Việt vào thị trường Trung Quốc

Hàng trăm doanh nghiệp tại TP.HCM đã tham gia hội thảo "Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt".

Trung tâm Tin tức