Hội thảo khoa học toàn quốc về vai trò của phê bình văn học, nghệ thuật

Ngày 5/12, Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay” đã diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Tin tức