Hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 11

Sáng qua, tại Hà Nội, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông với chủ đề "Hợp tác vì Hòa bình và Phát triển tại Khu vực" do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông tổ chức đã khai mạc.

Trung tâm Tin tức