Hội thảo Khoa học 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, tại tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo Khoa học “50 năm chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực”.

Trung tâm Tin tức