Hội thảo kết nối và phát huy các nguồn lực để startup Việt nhìn ra thế giới

Chiều 10/12, tại TP.HCM, Bộ Khoa học và Công nghệ, Netviet tổ chức Hội thảo “Kết nối và phát huy các nguồn lực để startup Việt nhìn ra thế giới”.

Trung tâm Tin tức