Hội thảo "Giải pháp ngành in giảm tải ảnh hưởng đến môi trường"

Trong hội thảo, có những ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp ngành in để đưa ra những giải pháp tối ưu, nhằm giảm tải sự ô nhiễm môi trường nhưng vẫn sản xuất ra được những sản phẩm chất lượng.

Trung tâm Tin tức