Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17

Sáng hôm qua, tại Hà Nội, Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Trung tâm Tin tức