Hội nghị trực tuyến TP.HCM và thành phố Thượng Hải

Ghi nhận những kết quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phục hồi, phát triển kinh tế... là nội dung của Hội nghị trực tuyến giữa TP.HCM và thành phố Thượng Hải, vừa diễn ra vào ngày 19/10.

Nguồn: Trung tâm Tin tức