Hội nghị trí tuệ thông minh thế giới (WAIC) 2020

Cuối tuần qua, chuỗi sự kiện Trí tuệ thông minh thế giới năm 2020 đã bắt đầu bằng một buổi hội nghị trực tuyến, quy tụ nhiều doanh nhân lớn trên thế giới.

Trung tâm Tin tức