Hội nghị cấp cao ASEAN +3

Ngày 4/11, tại Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN +3 giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trung tâm Tin tức