Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng.

Trung tâm Tin tức