Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam: 5 năm một chặng đường

Trong những năm qua, nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã ra đời với sự đóng góp không nhỏ cho phong trào Khởi nghiệp của cả nước, trong đó có Hội đồng tư vấn khởi nghiệp Quốc gia phía Nam, tổ chức vừa kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển.

Mai Anh