Hội chẩn trực tuyến tìm phương án cứu sống bệnh nhân 91

Cuộc hội chẩn mới nhất cho bệnh nhân phi công người Anh đã quyết định chuyển ông sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực, song song tìm nguồn phổi hiến tặng để ghép phổi toàn phần khi đủ điều kiện

Trung tâm Tin tức