Hội An: Lo ngại nhiều giá trị suy giảm do sức ép du lịch

Đây thực sự là một bài toán khó khi phải làm sao để đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch, vừa phải đảm bảo những bản sắc truyền thống của Hội an?

Trung tâm Tin tức