Học viện ảo thuật đầu tiên tại Pháp

"Le Double Fond" là nơi để học hỏi và thưởng thức ảo thuật ở thủ đô Paris, Pháp trong khoảng 30 năm qua. Nhưng phải đến năm nay, các chương trình huấn luyện ở nơi đây mới được bộ lao động thành phố xét duyệt.

Trung tâm Tin tức