Học trực tuyến cho lớp 1 và lớp 2 trên kênh HTV Key

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với HTV sản xuất và phát sóng môn Toán và tiếng Việt lớp 1, lớp 2 trên kênh HTV Key

Đài Truyền hình TP.HCM