Học trò sáng chế xe vệ sinh, sản phẩm lập trình giao thông

Tranh tái chế từ các sản phẩm thân thiện môi trường, xe vệ sinh đa năng, sản phẩm lập trình an toàn giao thông... một vài trong nhiều sản phẩm cho thấy sức sáng tạo và ý tưởng có ích cho cộng đồng của học sinh là không giới hạn.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh