Học trò khuyết tật chế tạo robot học đường

Trần Phan Thanh Hải tiếp tục tạo ra một chú robot học đường có khả năng tự di chuyển, gặp gỡ và giao lưu với con người. Nhờ nó, Thanh Hải và những học sinh khuyết tật sẽ không cần mất công di chuyển, vẫn có thể theo dõi bài vở, giao lưu với bạn bè.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh