Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh qua các tác phẩn văn học và báo chí

Bên cạnh những kết quả kinh tế xã hội nổi bật, tại TP.HCM, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều hình thức khác nhau, đã lan tỏa đến mọi khía cạnh, lĩnh vực đời sống.

Trung tâm Tin tức