Học sinh Việt Nam đứng đầu các chỉ số ở 6 nước Đông Nam Á

Học sinh tiểu học ở Việt Nam có các năng lực đọc hiểu, toán học và viết đứng đầu trong 6 nước Đông Nam Á. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến công bố kết quả của Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á.

Trung tâm Tin tức